Miljøkrim: Usannsynlig mange oppdrettslaks har rømt

Bildet er tatt av Cock-Robin fra Pixabay
– annonse top –

Mer enn 300.000 oppdrettslaks rømte fra lukkede merder og ut i sjøen i 2019.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) omtaler rømming av oppdrettslaks for miljøkriminalitet, melder NRK. Fiskeriministeren krever handling fra næringen selv.

– Det er tydelig at selskapene kan bli bedre på å sørge for sikker drift, sier statsråden til statskanalen.

– annonse inline –

Oppdrettsnæringen må tilbake til 2011 for å komme opp i like mange oppdrettslaks på rømmen. Oppdrettslaks blir sett på som en trussel mot villaksen som lever i havet og som gyter i elvene. Når oppdrettslaks går opp i de samme elvene, skaper det utfordringer for villaksen.

Fiskeriministeren sier i følge NRK at næringen må gjøre det de kan for å gjøre industrien mindre sårbar. Han jobber derfor med nye tiltak som trolig skal på høring når disse er vurdert.

Espen Farstad i Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) mener at problemene med rømt oppdrettslaks er regjeringen sitt ansvar.

– Det er godt at Nesvik er bekymret, for det har vi vært i 20 år. Hver gang hører vi at det blir jobbet, men så skjer det likevel ingen ting. Det må komme strengere oppfølging.

– annonse bottom –