– annonse top –

Jakt på ville dyr ved bruk av elektroniske hjelpemidler blir av mange karakterisert som «uetisk» jakt. Nå vil Miljødirektoratet vurdere denne metoden for å ruste seg mot invasjonen av villsvin som ventes i norske grensetrakter.

NRK skriver at direktoratet åpner for å bruke blant annet kunstig lys i jakta på villsvin. Per i dag er dette kun tillatt under jakt på rødrev.

– annonse inline –

Ifølge NRK vil en ny handlingsplan mot villsvin tillate kunsstig lys under jakt om natta. Det er Miljødirektoratet og Mattilsynet som lanserer handlingsplanen.

– Det er mange hundre år siden villsvin var naturlig i Norge. Sett fra et dyrevelferd-perspektiv kan villsvin spre afrikansk svinepest, som er svært dødelig sykdom for svin, sier Erik Lund, seniorrådgiver i Miljødirektoratet til NRK.

I tillegg til kunstig lys, skal det også kunne bli tillatt med midler som ser i mørket. Dette har til nå ikke vært tillatt under vanlig jakt i Norge, og vil være en helt ny og utradisjonell tilnærming om man skal kunne kalle det for jakt.

Av andre kjente mer eller mindre «uetiske» jaktmetoder, kan nevnes avliving av mordyr og unger i jervehi. Dette er en oppgave som ansatte i Statens naturoppsyn har gjort over tid, men som klima- og miljødepartementet ønsker å endre på gjennom å satse på mer humane metoder.

– annonse bottom –