Mikroplast funnet i fire av fem blåskjell av forskere

blåskjell mikroplast
Forskerne fant mikroplast i minst ett blåskjell ved alle målestasjonene langs norskekysten som var med i undersøkelsen. Klikk illustrasjon for større versjon. Kart: Nyhetsgrafikk. Kilde: NINA
– annonse top –

Mikroplast er et voksende problem langs kysten av Norge. En ny undersøkelse bekrefter at det er mikroplast i blåskjell langs hele kysten. Fire av fem undersøkte skjell har plastpartikler i seg. Der man minst forventet å finne mikroplast, fant man mest.

Det er Norsk institutt for vannforskning (NINA) som på oppdrag fra Miljødirektoratet har testet målemetoder for mikroplast i blåskjell og på havbunnen.

Den nye undersøkelsen bekrefter at mikroplast tas opp av blåskjell og at det foregår langs hele kysten.

– annonse inline –

– Mikroplasten finnes trolig i hovedsak i fordøyelsessystemet hos dyr, men siden vi spiser hele dyret av blåskjell, kan mikroplast havne på norske middagsbord. Det alvorlige miljøproblemet forsøpling av hav prøver Norge å løse gjennom internasjonale, nasjonale og lokale tiltak, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Det ble undersøkt for mikroplast i 252 blåskjell fra 13 prøvetakingsstasjoner langs norskekysten og 16 prøver av sedimentene på havbunnen ved 4 stasjoner. Resultatene viste at 193 av blåskjellene inneholdt plast. I gjennomsnitt inneholdt hvert skjell 1,84 partikler.

– Foreløpig vet vi ikke nok om hvilke faktorer som påvirker verken tilstedeværelsen av mikroplast i vannmassene eller opptaket i blåskjellene. Transport av mikroplast over store avstander med havstrømmer, lokale forhold på voksestedet og skjellenes størrelse og levesett kan ha betydning, sier NIVA-forsker Amy Lusher.

Plastbiter under fem millimeter

Mikroplast er plastbiter som er mindre enn fem millimeter. Det blir enten produsert og tilsatt i produkter, oppstår på grunn av slitasje av plastprodukter i bruk, eller når større plastavfall over tid fragmenteres og deles opp i mindre biter i havet.

De fleste partiklene som ble funnet i denne undersøkelsen var fibre, og mesteparten var av semi-syntetisk plast (kjemisk modifisert cellulose). Det overrasket forskerne.

– Vi hadde forventet å finne mer av de «klassiske» plasttypene som polyetylen eller lignende, men dette er et spennende funn som vi må finne ut mer av. Selv om semi-syntetisk plast er basert på naturlige materialer, er det ikke sikkert at det er noe bedre for miljøet, i og med at det er modifisert kraftig fra naturlig cellulose og trolig også brytes sakte ned, sier Amy Lusher i NIVA.

– annonse bottom –
KildeMiljødirektoratet