– annonse top –

I 2020 vil regjeringa burke ti millioner kroner til overvåking av alger langs kysten.

Formålet er å styrke overvåkingen av hav- og kystøkologien med tanke på algeoppblomstring i fjordane. Med algeoppblomstringa i Nord-Noreg i vår friskt i minne, rammet oppblomstringen oppdrettsnæringa og lokalsamfunna hardt. Store verdier gikk tapt.

– For å vere i stand til å utnytte de store mulighetene for verdiskaping som ligg i hav- og kystområdene våre, treng vi bedre kunnskap. Vi må ha bedre beredskap slik at vi kan bistå næringa med informasjon, om til eksempelvis algeoppblomstring, på et tidlig tidspunkt, seier fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik (FrP) i en pressemelding.

– annonse inline –

Regjeringa foreslår å styrke Havforskningsinstituttet sitt budsjett med 10 millionar kroner. Pengene skal brukes til å samle inn mer data fra kysten og fjordene.

– annonse bottom –