– annonse top –

Regjeringen vil bruke 8,5 millioner kroner for å skaffe mer kunnskap om villrein, og ta bedre vare på villreinstammen og stimulere til verdiskapning i villreinfjellene. Det går fram av forslag til statsbudsjett for 2020.

– annonse inline –

– Regjeringa foreslår en stor satsing på villrein, en art som trenger ekstra oppfølging for å overleve i framtida. Vi treng mer kunnskap om hva som er treffsikre tiltak. Derfor vil vi lage en kvalitetsnorm som skal bidra til at vi har villrein i Noreg også framtida. I tillegg vil vi bevilge penger til verdiskaping og andre tiltak i villreinområdene, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.

Av de 8,5 millioner kroner som regjeringa foreslår, skal fire millionar kroner brukes til å etablere og drive en kvalitetsnorm for villrein. Dette vil bli et solid styringsverktøy for å skaffe kunnskap om tilstanden til villreinen, hvilke utfordringar arten møter i de enkelte villreinområdene og hvilke tiltak forvaltningen kan sette igang.

For å stimulere til bred verdiskaping i de ti nasjonale villreinområdene, særleg innen reiselivet, foreslår regjeringa å øke bevilgningene til verdiskaping med tre millionar kroner. 1,5 millionar kroner er foreslått til andre konkrete tiltak i villreinområdene.

Norge er det einaste landet i Europa med opprinnelig, vill fjellrein, med unntak av mindre forekomster i det vestlege Russland. Villrein er ein nasjonal ansvarsart, og Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på villreinen.

– annonse bottom –