– annonse top –

Mer enn 220 fugler er funnet i Oslofjorden, derav seks ærfugl som er døde av avmagring og utsatt for parasitter.

Klima- og miljødepartementet opplyser til Fauna at det er registrert flere døde ærfugl i Ytre Oslofjord. Seks ærfugl er undersøkt av Veterinærinstituttet. Konklusjonen fra undersøkelse av disse viser at dødsårsaken er avmagring og parasittbelastning.

- artikkel innside -

Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal ifølge departementet undersøke ytterligere 100 fugler. Statens naturoppsyn har så langt samlet inn 99 av disse. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn håper undersøkelsene skal gi tilstrekkelig kunnskap om årsakene til at disse fuglene dør, slik at man kan se på mulige løsninger, opplyser klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til Fauna.

– Ærfugl er fredet i store deler av landet. Det er imidlertid åpnet for jakt på hanner i de tidligere fylkene Aust-Agder, Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold. Miljødirektoratet har, på bakgrunn av at det er registret flere døde ærfugl i Ytre Oslofjord, mottatt en henvendelse om stanse jakten på ærfugler i disse fylkene. Jeg er trygg på at Miljødirektoratet vil behandle saken i samsvar med gjeldende regelverk, og i sin beslutning bruker best tilgjengelig kunnskap om utviklingen av ærfuglbestanden, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til Fauna.

Krevde stans i ærfugljakt

Norsk ornitologisk forening (NOF) krevde i forrige uke stans i ærfugljakta, etter at mange fugler var funnet død, blant annet ærfugl. Naturvernkonsulent Martin Eggen i NOF skrev på organisasjonens hjemmesider at ærfuglen opplever problemer over store deler av sitt utbredelsesområde.

– NOF krever at jakt på ærfugl stanses fra inneværende sesong, samtidig som vi må få klarhet i hvordan livsgrunnlaget til fuglene kan styrkes, sa Eggen.

– artikkel nede –