– annonse amp –

Mer enn 220 døde fugl i Oslofjorden, dette vil Sveinung Rotevatn gjøre

Foto: Pixabay

Mer enn 220 fugler er funnet i Oslofjorden, derav seks ærfugl som er døde av avmagring og utsatt for parasitter.

Klima- og miljødepartementet opplyser til Fauna at det er registrert flere døde ærfugl i Ytre Oslofjord. Seks ærfugl er undersøkt av Veterinærinstituttet. Konklusjonen fra undersøkelse av disse viser at dødsårsaken er avmagring og parasittbelastning.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal ifølge departementet undersøke ytterligere 100 fugler. Statens naturoppsyn har så langt samlet inn 99 av disse. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn håper undersøkelsene skal gi tilstrekkelig kunnskap om årsakene til at disse fuglene dør, slik at man kan se på mulige løsninger, opplyser klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til Fauna.

– Ærfugl er fredet i store deler av landet. Det er imidlertid åpnet for jakt på hanner i de tidligere fylkene Aust-Agder, Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold. Miljødirektoratet har, på bakgrunn av at det er registret flere døde ærfugl i Ytre Oslofjord, mottatt en henvendelse om stanse jakten på ærfugler i disse fylkene. Jeg er trygg på at Miljødirektoratet vil behandle saken i samsvar med gjeldende regelverk, og i sin beslutning bruker best tilgjengelig kunnskap om utviklingen av ærfuglbestanden, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til Fauna.

Krevde stans i ærfugljakt

Norsk ornitologisk forening (NOF) krevde i forrige uke stans i ærfugljakta, etter at mange fugler var funnet død, blant annet ærfugl. Naturvernkonsulent Martin Eggen i NOF skrev på organisasjonens hjemmesider at ærfuglen opplever problemer over store deler av sitt utbredelsesområde.

– NOF krever at jakt på ærfugl stanses fra inneværende sesong, samtidig som vi må få klarhet i hvordan livsgrunnlaget til fuglene kan styrkes, sa Eggen.

Exit mobile version