Mener hunder mot ulv er positivt

Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet. Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet.
– annonse top –

Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet mener det er positivt at ulvejegere får tillatelse til å bruke «løs på drevet halsende hund» under rovviltjakt i Nord-Østerdal.

Det går fram av et skriftlig spørsmål hun fra Stortinget har stilt klima- og miljøminister Svein Rotevatn fra Venstre:

– Vil statsråden ta med seg de gode erfaringene fra prosjektet med bruk av løs på drevet halsende hund under rovviltjakt i Nord-Østerdal og sikre at dette blir en permanent ordning, samt legge til rette for at slike hunder kan trenes til formålet i Norge, spør Sp- representanten.

– annonse inline –

Begrunnelse

Hun begrunner spørsmålet slik: «Prosjektet med løs på drevet halsende hund som verktøy i rovviltjakt har gitt svært gode resultater i Nord-Østerdal. Resultatene er oppsiktsvekkende gode. Dyrevelferdsmessig er det bra både for jaktet vilt og annet dyreliv i skog og fjell at jakt foregår på en effektiv og skånsom måte, slik at belastningen for viltet blir minst mulig. Tidsbruk per felte dyr har gått drastisk ned sammenlignet med jakt uten hund. Dette sparer enorme økonomiske ressurser, og betyr også langt mindre belastning for folk som driver felling av rovdyr. Per i dag må hundene trenes opp utenfor Norge, noe som er ressurskrevende og begrenser tilgangen på gode hunder.»

Spørsmålet er den 22. september foreløpig ikke besvart av statsråden.

Les mer om stortingsrepresentanten.

– annonse bottom –