– annonse top –

Norsk ornitologisk forening mener at fiske etter leppefisk har blitt nok en trussel mot sjøfuglene.

Det er oppdrettsnæringen som benytter seg at leppefisk i kampen mot lus på laksefisk.

– annonse inline –

Tall som Naturvernforbundet har hentet inn viser at ble ble fisket 25 millioner leppefisk i 2017.

– Året etter sank rikignok tallet, og det vil fremover bli en drakamp om hvordan fisket skal reguleres. Siden leppefisk er relativt stasjonære og lokale fiskearter, kan fiske desimere lokale bestander relativt raskt, sier foreningen til egne hjemmesider.

Ifølge foreningen blir ruser enkelte steder lagt ut tett i tett.

– Bestander av leppefisk kan være viktig føde for kolonier av sjøfugl, f.eks. makrellterne (sterkt truet) og rødnebbterne, som gjerne hekker på skjær i nærheten av attraktive fiskeplasser. Spesielt i år med lite sil (tobis) og andre alternative næringsemner, kan leppefisk være av uvurdelig betydning for disse artene. Flere arter sjøfugler har vært i langvarig tilbakegang, og fiske etter leppefisk blir dermed en ekstra belastning for allerede hardt prøvede bestander. At leppefisk også er mat for annen fisk som sjøfuglene spiser, gjør konsekvensene potensielt enda større, melder foreningen.

– annonse bottom –