Melder Norge til Ramsar-konvensjonen

Foto: Wikimedia Commons

Norsk ornitologisk forening (NOF) har besluttet å melde Norge til Ramsar-konvensjonen.

Årsaken er at Statsforvalteren i en ny forvaltningsplan for Lista-strendene har bestemt at deler av tre fuglefredningsområder skal åpnes for brettsport, som brettseiling. NOF mener dette belaster fuglebestandene, og melder saken til Ramsar-konvensjonen, melder organisasjonen.

– annonse artikkel –

– Listastrendene har i en årrekke vært utsatt for stadig forringelse gjennom arealinngrep og forstyrrelser, og dagens verneregime har ikke vært tilstrekkelig til å sikre forekomster av fuglene som tradisjonelt har hekket der. Siden 1980-tallet har minst 10 fuglearter knyttet til kyst og våtmark permanent forsvunnet som hekkefugler fra Lista, skriver naturvernrådgiver Martin Eggen på organisasjonens hjemmesider.

– Nå er en oppdatert forvaltningsplan for Listastrendene publisert. Statsforvalteren Agder har utarbeidet planen, som også er godkjent av Miljødirektoratet. Den nye forvaltningsplan spesifiserer nå at brettsport er tillatt i deler av dyre- og fuglefredningsområdene som også har Ramsar-statusen: Fuglevika, Kviljoodden og Havika. Vi mener at dette strider mot vernets formål, og legger ytterligere press på utsatte fuglebestander, som globalt rødlistede bestander av dykkere og ender.

NOF oppfatter endringene slik at heller ikke bruk av vannscooter lenger er et forstyrrende element og i strid med verneforskriften.

– Tvert imot likestilles vannscootere med vanlige fritidsbåter, og forvaltningsmyndighetene overlater i praksis vurderingen om kjøringen forstyrrer fuglelivet til den enkelte føreren.

NOF vil be om Ramsar-konvensjonens hjelp til å avklare om de foreslåtte endringene er i tråd med de forpliktelser Norge har etter Ramsar-konvensjonens bestemmelser, heter det.

– annonse nede –