– annonse top –

Riksrevisjonens rapport om Mattilsynet er nå kommet, og stikk i strid med påstander om at Mattilsynet er for «strenge» mot husdyrholdere, viser rapporten at Mattilsynet lar vanskjøtsel pågå lenge før det blir reaksjon.

Det mener NOAH, som er svært glade for at Riksrevisjonen setter skapet på plass med hensyn til virkelighetsbeskrivelsen rundt Mattilsynets arbeid.

– annonse inline –

– NOAH har lenge påpekt at vanskjøtselssaker risikerer å pågå i flere tiår uten at det gripes inn for å hindre lidelse, og at Mattilsynet alt for sjelden anmelder grove lovbrudd. Rapporten samsvarer med NOAHs erfaring over flere år, sier veterinær i NOAH, Siri Martinsen i en pressemelding.

NOAH har bidratt med materiale til Riksrevisjonen og gitt innsyn i flere anmeldelser og saker som organisasjonen har jobbet med over de senere årene:

 – NOAH reagerer sterkt på påstand fra næringsaktører om at Mattilsynet reagerer for «sterkt». Vi vet jo at dette ikke er tilfelle, og at i de fleste sakene er problemet snarere at man tolererer lovbrudd på dyrenes bekostning. NOAH ønsker likevel ikke å kritisere kun Mattilsynet for dette. De står i en uholdbar situasjon når det trommes sammen til «gransking», på bakgrunn av at enkelte gårdbrukere påstår at de har vært for strenge. De som vanskjøtter dyr vil alltid være misfornøyd med Mattilsynets arbeid. Det reelle problemet er at dyr lider fordi man ikke «tør» reagere sterkt nok, sier Martinsen.

NOAH mener nå Landbruksdepartementet må revurdere sin holdning til tilsynet, og gi dem et klart mandat om å gripe inn når dyr lider – på tross av klager fra næringsinteressene:

– Mattilsynet må først og fremst beskytte dyr mot lovbrudd. Så skal de selvsagt følge lovpålagte prosedyrer. Men de kan ikke stilles i en situasjon hvor de blir handlingslammet, fordi næringen forventer at de skal «veilede» aktører i årevis, når det er snakk om klare lovbrudd, sier Martinsen.

– annonse bottom –