Måtte stoppe ivrige ulvejegere

Foto: Wikimedia Commons
– annonse top –

Fylkesmannen har gått til det skritt å minne ivrige ulvejegere om at de ikke får være med på ulvejakta som nå pågår i Agder.

Det melder Fylkesmannen i Agder, som minner om at det bare er medlemmer av et skadefellingslag i Vest-Agder som kan delta på den pågående jakta etter en ulv som har gjort skade.

– annonse inline –

«Det er i dag en gjeldende skadefellingstillatelse på én – 1 – ulv i enkelte kommuner i Agder.
Tillatelsen er gitt til Skadefellingslaget i Vest-Agder ved leder Kjell Magne Larsen.

Kun medlemmer av skadefellingslaget som deltar i skadefellingsforsøket (det vil si er registrert og styrt av skadefellingsleder), kan delta i jakta.

Ordinære jegere som har registrert seg som lisensjegere, har ikke lov å felle ulv.

Ordinær lisensjakt krever grunneiers tillatelse og starter opp 1. desember.»

Fylkesmannen ga den 11. september tillatelse til felling av én ulv i kommunene Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal, Kvinesdal og Sirdal.

– annonse bottom –