– annonse top –

– Vi må legge alt til rette for at matsystemene i fremtiden må være mest mulig sirkulære, ha lavest mulig karbonavtrykk og minimal belastning på naturen, sier administrerende direktør i Skift, Bjørn K. Haugland.

Matproduksjon står for 25-30 prosent av globale klimagassutslipp, og bidrar til tap av natur og biologisk mangfold over hele verden. Derfor er det viktig å sette søkelys på hvor maten vi spiser produseres, pakkes og transporteres, i hele matens reise fra produksjon til den ligger på tallerkenen.

- artikkel innside -

Skift er næringslivets klimaledere som nå lanserer en ny veileder for bærekraftige matsystemer. De har ti prinsipper for hvordan norske virksomheter kan bidra til mer bærekraftige matsystemer. Det ønsker de å gjøre via gjennomtenkte valg. Løsningen er et resultat av arbeidet med Skiftnotatet for mat og landbruk, som i februar 2022 ble overlevert til landbruks- og matdepartementet.

Flere av rådene handler om å redusere klimagassutslipp, halvere matsvinn og ikke minst prioritere norske råvarer, heter det fra Skift. De mener at næringslivet må være mest mulig bevisst eget matforbruk og matproduksjon.

– Vi ønsker derfor å mobilisere et bredt næringsliv til å ta en gjennomgang av matvalgene i egen bedrift. Et standpunkt om å forplikte seg til å følge prinsippene i matskiftet kan være et første steg på veien, heter det i en pressemelding.

– artikkel nede –