– annonse top –

En undersøkelse som Havforskningsinstituttet har gjort viser at innholdet av miljøgifter i to ulike marine oljer er bedre enn sitt rykte.

Instituttet melder at det var stor variasjon i innholdet av miljøgifter, men ingen av oljene hadde nivåer som oversteg grenseverdiene som gjelder for Norge og EU. Arbeidet er gjennomført for Mattilsynet, som hvert år får analysert innholdet av uønskede stoffer i marine oljer som selges som kosttilskudd.

Under grenseverdi

Oljene ble analysert for dioksiner, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere, arsen, kadmium, kvikksølv, bly, 3-MCPD, 3- MCPD-estere og glysidylestere.

– annonse inline –

– Resultatene viste at innholdet av uønskede stoffer i oljene varierte mye, men ingen av oljene hadde nivåer som oversteg grenseverdiene i Norge og EU, sier forsker Bente Nilsen.

Mer kadmium i raudåteolje

Raudåteoljen hadde en forholdsvis høy konsentrasjon av kadmium. Nivået i denne oljen var betydelig høyere enn nivåene av kadmium som tidligere er funnet i marine oljer som selges som kosttilskudd. Konsentrasjonen lå likevel under grenseverdien for kadmium i kosttilskudd.

– annonse bottom –
Forrige artikkelLegemidler doper fisken i havet
Neste artikkelSkogbruket framstår som fornektere av kunnskap