Støtter 50 prosjekter som rydder i marin forsøpling

Bildet er tatt av joakant fra Pixabay
– annonse top –

Miljødirektoratet har besluttet å støtte 50 prosjekter finansielt, som skal forebygge og redusere marin forsøpling

Siden 2015 har Miljødirektoratet gitt økonomisk støtte til prosjekter rettet mot opprydding eller forebygging av marin forsøpling langs kysten. Støtten går også til prosjekter langs elver, vann og innsjøer, der avfall kan havne i havet. Hensikten med ordningen er å redusere og forebygge marin forsøpling, melder Miljødirektoratet.

– Det er gledelig å se at tilskuddsordningen til opprydding av marin forsøpling er populær – år etter år. Ordningen er en viktig del av regjeringens innsats mot marin forsøpling. Å rydde strender kan være en god uteaktivitet for mange. Men i dagens koronasituasjon er det viktig å ta nødvendige hensyn – både til smittevern og til kapasiteten hos avfallsmottakene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– annonse inline –

Tilpasses korona

Alle søknadene ble mottatt før koronautbruddet, så hvorvidt prosjektene kan tilpasses dagens situasjon er ikke tatt med i vurderingen av hvem som får tilskudd. Særskilte utfordringer i år kan for eksempel være gjennomføring av større, samordnende prosjekter, aktivisering av skoleklasser og levering av innsamlet avfall til avfallsmottak. Det er spesielt viktig at mottakerne forsikrer seg om at avfallsmottakene har kapasitet til å ta imot avfallet før prosjektet starter.

– Selv om vi er i en annerledes situasjon ønsker vi å holde hjulene i gang så godt det lar seg gjøre. Vi anerkjenner at noen av prosjektene vi støtter enten må utsette ryddeaksjonen, eller kanskje endre fremgangsmåte. Vi ønsker likevel at opprydding langs strendene fortsetter der det er forsvarlig og innenfor smitteverntiltakene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

– annonse bottom –