Mange vil stanse ny oljeleting

olje gass lovese
Illustrasjonsfoto. Foto: Statoil
– annonse top –

Ifølge en undersøkelse gjort av WWF Verdens naturfond er det flere som vil stanse ny oljeleting, enn de som ønsker å forsette den. Undersøkelsen er gjort av Opinion for WWF.

I undersøkelsen, som ble utført før sommeren og dermed også før den nye rapporten fra FNs klimapanel, oppgir et flertall av de spurte at de er svært eller ganske enig i at Norge bør slutte å lete etter ny olje av hensyn til klimaet, heter det i en pressemelding fra WWF.

– annonse inline –

– Det er nylig gjort flere undersøkelser om befolkningens holdning til ny oljeleting, og resultatene av målingene varierer. Opinions undersøkelse tyder på stor skepsis til ny oljeleting når spørsmålet knyttes direkte til klima. Vi tror stadig flere kommer til å se disse spørsmålene i sammenheng i tiden framover. Det gjør både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået IEA, som ber verden slutte å lete etter mer fossil energi, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond. Både FNs klimapanel og det internasjonale energibyrået IEA har i ferske rapporter slått fast at verden ikke har plass til nye fossile ressurser i klimaregnskapet, og advarer mot å lete etter og utvikle nye felt. Spørsmålet om Norge skal stanse ny leting etter olje har følgelig blitt et av de mest omdiskuterte temaene i valgkampen.

40 prosent vil ha stans
I spørreundersøkelsen fra Opinion og WWF svarer 40 prosent av de spurte at de er svært eller ganske enige i at Norge bør slutte å lete etter nye oljefelt for å begrense klimaendringene. Det er vesentlig flere enn de 35 prosentene som er svært eller ganske uenige. 22 prosent svarer “vet ikke”. Spørsmålet er del av en større undersøkelse utført av Opinion på oppdrag fra WWF, hvor et representativt utvalg i befolkningen ble spurt om sitt forhold til naturen, naturtapet og klimaendringene.

Tydelig todeling blant partiene
WWF har også utført en partitest hvor de politiske partiene har svart på om de vil stoppe tildeling av nye olje og gass-lisenser, for å kartlegge hvor de ulike partiene står i saken i forkant av stortingsvalget. Resultatene av partitesten viser tydelig at partiene er delt i to: * SV, Venstre, MDG og Rødt sier tydelig nei til tildeling oljelisensersom åpner for leting i nye områder, mens KrF vil begrense tildeling kun til såkalt modne områder, hvor det allerede er startet produksjon og leting. * Høyre, FrP og Senterpartiet sier klart nei til å stanse tildeling av nye oljelisenser, mens Arbeiderpartiet svarer utydelig og ser ut til å posisjonere seg for et kompromiss.

Skuffet over styringspartiene
– Aldri før har vi sett at så mange vil at Norge skal stoppe leting etter nye oljefelt. Samtidig ser vi at alle de store partiene holder på gamle standpunkter. Vår undersøkelse tyder på at når man knytter spørsmålet om ny oljeleting til behovet for å ta vare på klimaet, ligger et flertall av befolkningen foran de såkalte styringspartiene. Det er skuffende at de store partiene henger etter istedenfor å lede an. Det er også verdt å merke seg at denne undersøkelsen ble gjort før innholdet i FNs nye alarmerende klimarapport ble kjent, sier Karoline Andaur.

– Mer olje er katastrofalt for klima og natur
Olje og gass gjør Norge til verdens sjuende største eksportør av utslipp. Utslippene norsk olje og gass fører til der den forbrennes tilsvarer 500 millioner tonn CO2. Det er ti ganger så mye som de totale norske utslippene innenlands. – Mer produksjon av olje og gass kommer til å være katastrofalt for klima og natur, spesielt i Arktis. Det vil også kunne forsinke omstilling i resten av økonomien og påføre stor økonomisk risiko hvis norsk økonomi forblir oljeavhengig mens resten av verden går mot null utslipp. Både av økonomiske og klimamessige hensyn trenger vi en planlagt utfasing, der stans i nye letelisenser er et viktig første tiltak, sier Andaur.

– annonse bottom –