Mange unntak fra nytt forbud mot mineralolje

Bildet er tatt av Gerd Altmann fra Pixabay
– annonse top –

Regjeringen har innført forbud mot å bruke mineralolje til oppvarming og tørking av bygninger under oppføring og rehabilitering fra 2022. Forbudet vil bidra til å redusere klimagassutslipp fra byggjeplassar.

– Regjeringen har som mål å gjøre byggje- og anleggsektoren fossilfri innen 2025. Forbudet er et viktig steg på veien, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Forbudet er forventet å redusere utslippene av klimagasser med om lag 80.000 tonn i året i perioden frem til 2030. Forbudet kan også gi andre gunstige effekter, som redusert luftforurensning på byggjeplassane og i byene.

– annonse inline –

For å gi næringen og markedet tid til å omstille seg, vil ikke forbudet tre i kraft før 1. januar 2022 . Forbudet vil ikke gjelde oppvarming av fritidsboliger eller produksjonslokaler.

Det vil heller ikke gjelde bygninger hvor målet med oppvarmingen er å forebygge skade etter for eksempel flom eller lekkasjer.

Det finnes allerede gjentatte fornybare alternativ til mineralolje, for eksempel fjernvarme, elektrisitet og biobrensler. Regjeringen forventer fremover en positiv utvikling i markedet for fornybare energiløsninger, særlig som følge av oljefyrforbudet som trådde i kraft i 2020.

– annonse bottom –