– annonse top –

Til sammen har 2.375 personer søkt om å delta på villreinjakt.

Det melder landbruks- og matdepartementet, som opplyse at søknadene har vært fordelt på 93 ulike tilbud.

Årets utlysing gjelder Statskogs jakt i villreinområdene Snøhetta, Knutshø, Rondane Nord, Rondane Sør og Renheimen i Breheimen. Totalt 119 dyr kan tas ut på de 93 tilbudene. Uttaket bestemmes etter årlige tellinger av bestand. Villreinutvalg av grunneiere foreslår antall dyr og det endelige uttaket godkjennes av offentlig villreinnemnd.

– annonse inline –

– Vi har et godt samarbeid mellom grunneierne, slik at jegerne kan gå over eiendomsgrenser etter et visst system. Villrein bruker store områder, og hvor flokkene oppholder seg avhenger mye av værsituasjonen, sier ansvarlig for Statskogs tilbud i Sør-Norge Kristian Eiken Olsen i en uttalelse.

– annonse bottom –
Forrige artikkelOppfordrer folk til å ta vare på fugler i kulturlandskapet
Neste artikkelBlir penger når 36.600 båtvrak er levert