– annonse top –

Norge må ta tøffe prioriteringer for å støtte klimavennlig næring og industri, ifølge Naturvernforbundet.

Under jubileumskonferansen Broen til framtiden har organisasjonen krevd politisk styring og prioritering av ressurser og kompetanse for å skape minst 100.000 nye klimajobber. På konferansen samlet flere organisasjoner seg, blant annet fagbevegelsen, miljøbevegelsen, kirken, forskere og unge og gamle klimaaktivister, for å diskutere temaer som kraft, arbeidskraft, kommunevalg og omstilling.

- artikkel innside -

På konferansen deltok næringsminister Jan Christian Vestre og flere stortingsrepresentanter, samt representanter fra industrien. Andreas Ytterstad fra Concerned Scientists Norway, som også deltok på konferansen, mener klimaengasjementet i befolkningen øker. Han tror det må bygges en bro mellom behovet for trygge jobber og planetens behov for å kutte utslipp.

Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL), understreker at tøffe prioriteringer må tas, da verden nå investerer mer i fornybar energi enn i olje og gass. Barsok er opptatt av å ivareta alle, også de som opplever omstillingen som en trussel for egen arbeidsplass.

Andreas Randøy fra Greenpeace mener at oljeindustrien i Norge ikke har en langsiktig plan for å nå 1,5 graders målet. Han mener oljeinteressene styrer for mye av norsk politikk og at dette går dårlig både med klimaet og norsk industripolitikk. Naturvernforbundet krever derfor at oljen bremses for å gi plass til klimavennlig næring og industri.

– artikkel nede –