– annonse top –

– Nå må vi slutte å tie ihjel en av de største klimagassdriverne. Det sier leder Siri Martinsen i NOAH.

Onsdag lanserte FNs klimapanel den siste i rekken av tre spesialrapporter – denne gangen om temaet hav og is, og konsekvenser av klimaendringer. De slo fast at om vi fortsetter som før, vil konsekvensene være irreversible endringer i havet og kryosfæren. Tross dette fortsetter regjeringen å subsidiere en av de største driverne av klimaendring – kjøttindustrien, mener NOAH – for dyrs rettigheter.

Rapporten peker på at klimaendringer vil gjøre store havområder ubeboelig for mange arter, og skade økosystemer. En måte å beskytte disse økosystemene er å kutte betraktelig i utslipp, men også gjennom vern, restaurering og reduksjon av forurensning i havet, sier rapporten. 

– annonse inline –

– Dette er nok en hardtslående rapport fra FNs klimapanel. Nå må det bli klart for både politikere og næringsliv at tiden er inne for omfattende tiltak for natur, dyreliv og miljø. Klimaendringene påvirker oss og økosystemene våre på en rekke måter. Naturpanelets rapport fra tidligere i år understreker også at menneskelig direkte jakt, fiske og fangst er blant de faktorene som truer naturmangfoldet mest. Vi må gjøre nødvendige tiltak for å ta bedre vare på økosystemer både på land og i vann, samt dyrene som lever der. Det inkluderer både utnytting av ville dyr og først og fremst omlegging til plantebasert matproduksjon, sier Siri Martinsen, leder i NOAH. 

Den ferske hav og is-rapporten er en sammenstilling av flere tusen vitenskapelige artikler. Det vitenskapelige grunnlaget for å si at vi må kutte i aktiviteter som skader naturen og klimaet ligger tungt fast, i denne og tidligere rapporter.

– Nå er tiden for handling. Vi er nødt til å legge om fra et animalsk til et plantebasert kosthold og landbruk, vi er nødt til å verne om natur og havområder – også av hensyn til andre arter enn oss selv. Og vi er nødt til å slutte med aktivitet som truer dyrene vi deler planeten med. Myndighetene er nødt til å bruke statlige midler på vern, på omlegging til plantebasert land- og havbruk, og man må la være å subsidiere animalsk produksjon og utnyttelse av ville dyr som jakt og fangst, slår Martinsen fast.

– annonse bottom –