Lynnedslag drepte 323 villrein

Døde rein funnet i Vinje kommune i Telemark

rein nina lynnedslag
Foto: Olav Strand/Norsk institutt for naturforskning
– annonse top –

Et lynnedslag rammet fredag en flokk villrein på Hardangervidda og tok livet av hele 323 dyr. Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Statens naturoppsyn (SNO) har vært på stedet og tatt prøver av de døde dyrene.

På oppdrag fra Miljødirektoratet utnytter man den tragiske hendelsen til å finne ut om noen av dyrene var smittet av dyresykdommen Chronic Wasting Disease (CWD). Det skriver NINA på sine nettsider. NINA gjennomførte prøveinnsamlingen som et ledd i den pågående CWD-kartleggingen i landet.

– annonse inline –

Stor dyretragedie
Det var sist fredag at de døde reinene ble funnet av Statens naturoppsyn (SNO) i Vinje kommune i Telemark. SNO konkluderte med at et lynnedslag i forbindelse med tordenvær hadde tatt livet av dyrene, som ofte står veldig tett.

– Det er jo merkelig at slikt kan skje og det var et uvirkelig syn som møtte oss der inne. Værforholdene i fjellet på fredag var helt spesielle med stor nedbørsmengder. Flokken var på trekk oppover en bakke når lynet slo ned. Den store fuktigheten både i bakken og i lufta var nok en forklaring på hvorfor det døde så mange dyr, sier Olav Strand, seniorforsker i NINA.

Tok viktige prøver
Når tragedien først var et faktum ble det gitt ordre om å samle inn prøver av dyrene, som et ledd i den nasjonale kartleggingen av dyresykdommen CWD i regi av Mattilsynet og Miljødirektoratet. SNO og representanter fra NINA startet derfor så raskt det lot seg gjøre med å ta prøver av kadavrene.

– Vi ser ingen sammenheng mellom sykdommen og de døde dyrene og sykdommen er heller ikke påvist tidligere hos villrein på Hardangervidda. Vi utnyttet imidlertid hendelsen nå til å få større prøvemateriale fra villrein, forklarer Strand.

– Vi har samlet inn hoder fra villreinene for senere å kunne ta hjerneprøver av individene. Hodene fraktes til Lærdal der hjerneprøver tas ut og sendes til Veterinærinstituttet for analyse, utdyper han.

Ber jegere levere inn hoder
NINA bidrar i en nasjonal innsamling av prøver fra villrein, elg og hjort for kartlegging av CWD, etter at det er oppdaget tre tilfeller av den alvorlige sykdommen, som er dødelig for hjortevilt. NINA har tidligere gått ut og bedt jegere levere inn hoder fra elg, hjort og villrein i forbindelse med høstjakta. (Les tidligere nyhetssak)

Til sammen skal inntil 4 200 hoder fra elg, hjort og villrein samles inn under høstjakta i utvalgte overvåkingsområder, på oppdrag fra Miljødirektoratet, og man håper på stor innsats fra jegerne i en storstilt dugnad.

– Dyrene som ble funnet døde på Hardangervidda vil inngå i denne prøvetakingen, og vi vil se om noen av disse reinene var smittet av CWD, sier Strand.

Rammer hjortedyrene hardt
Chronic wasting disease (CWD) er en prionsykdom som rammer hjortedyr (elg, hjort, rådyr, villrein og tamrein). Sykdommen ble første gang påvist i Norge i vår. Først på en villrein i Nordfjella i Sogn og Fjordane og deretter på to elger i Selbu i Sør-Trøndelag. CWD er dødelig for dyret, og kan smitte mellom hjortedyr. Sykdommen påvises via en hjerneprøve, og som et ledd i kartleggingen bes jegere i utvalgte områder om å levere inn hele hoder fra elg, hjort og villrein.

Miljødirektoratet og Mattilsynet legger opp til at det til sammen skal undersøkes 15 000 hjortedyr på landsbasis. Her inngår også prøvetaking av tamrein, fra hjorteoppdrett, viltslakteri, hjortedyr som er drept i trafikken, funnet døde av andre årsaker eller avlivet på grunn av mistanke om alvorlig sykdom.

Her finner du mer informasjon om CWD, høstens jakt og prøvetaking:

– annonse bottom –
KildeNorsk institutt for naturforskning (NINA)