Lovendring skal tvinge forurensere til å betale

Bildet er tatt av Free-Photos fra Pixabay Illustrasjonsfoto.
– annonse top –

Regjeringen foreslår en lovendring som bygger opp under prinsippet om at forurenser skal dekke alle kostnader ved forurensning.

Dersom forurenser ikke setter i gang tiltak foruruiningsmyndigheta har pålagt dem, kan myndigheten sette i gang tiltak selv. Myndigheten kan i de tilfellene kreve inn kostnadene fra forurenser i etterkant. Med lovendringen kan myndigheten i tillegg kreve renter for hele perioden, også i perioden før det kan kreves forsinkelsesrente, heter det i en pressemelding fra regjeringen. Lovendringen ble lagt fram i en proposisjon for Stortinget fredag.

– Det er et internasjonalt grunnleggende prinsipp at ansvarlig forurenser skal betale og at skadelidte skal få full erstatning. Det er derfor viktig at forurensningsmyndigheten får dekket alle sine kostnader dersom de har satt i verk tiltak på vegne av noen som har forurenset. Det er ikke offentlighetens ansvar å dekke disse kostnadene. Etablering av en lovheimel om forsinkelsesrente vil øke forurensningsmyndighetens mulighet for å få dekket kostnadene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

– annonse inline –

Renten skal dekke tapet forurensningsmyndigheten har hatt ved å ikke kunne disponere over penger de har krav på. Lovendringen foreslår at pengemarkedsrenten tillagt fire prosentpoeng skal benyttes som rentesats ved beregning av renten. Endringen er en del av forurensningslovens paragraf 76.

Regjeringens forslag om endring i forurensningsloven.

– annonse bottom –