Lovende høst for norske jegere

lirype
Lirype (Lagopus lagopus) Foto: Wikimedia Commons, David Mintz
– annonse top –

Statsskog mener at det kan bli en lovende høst for mange norske jegere.

Ferske tall som Statsskog har samlet inn om rype og skogsfugl viser at bestandene varierer. Noen steder er tallene historisk høye.

– Vi ser en svært gledelig utvikling, både av ryper og skogsfugl. Noen steder ser vi særlig tettheter av skogsfugl som er historisk høye, sier fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget i en pressemelding.

– annonse inline –

Statskogs forvaltning av rype og skogsfugl baserer seg på kunnskap fra fagsjefens egen doktorgrad. Systemet krever årlig oppdatering av fangst, jegertrykk og anslag av bestand.

Modellen for bærekraftig rypeforvaltning tilsier at områder stenges for jakt dersom kyllingproduksjonen er for lav eller jakttrykket er vedvarende for høyt. Derfor sjekker Statskog årlig bestanden av rype og skogsfugl gjennom målinger langs 1800 kilometer takseringslinjer.

– annonse bottom –