Litauere demonstrerte mot norsk ulvejakt

ulv demonstrasjon litauen
Foto: Den norske ambassaden i Litauen
– annonse top –

To naturvernorganisasjoner i Litauen demonstrerte mot norsk ulvejakt, utenfor den norske ambassaden i Litauen.

Førstesekretær Turid Kristin Lilleng ved den norske ambassaden i Vilnius har rapportert hjem til Utenriksdepartement om demonstrasjonen.

– Lørdag 20. januar arrangerte de to organisasjonene «Baltic Wolf» og “Mot jakt” en protestdemonstrasjon utenfor den norske ambassaden i Vilnius. Oppropet gjaldt det norske vedtak om betydelig reduksjon av ulvestammen, det ble referert til den norske organisasjonen NOAH. Ambassaden fikk tilsendt en appell dagen før demonstrasjonen. Vedlagt sendes appellen og et foto. Cirka 15 personer deltok og 21 ulvefoto montert på papp skulle vise det gjenværende antall ulv som ifølge oppropet ville bli igjen i Norge etter jakten. Demonstrasjonen foregikk rolig og fredelig. Litauens nest største nyhetsmedium Lrytas dekket demonstrasjonen, skriver førstesekretæren i rapporten hjem til Norge.

– annonse inline –

Demonstrasjonen kom i gang etter at NOAH – for dyrs rettigheter, kontaktet dem for å være med på demonstrasjonen mor norsk ulvejakt.

– Vi er svært opprørt over den pågående nedslaktingen av ulv, som et resultat av norsk politikk. Vi ser jakta som en trussel mot det biologiske mangfold ikke bare i Norge, men over hele verden, skriver Andrius Laurinavičius i organisasjonen «Baltijos vilkas».

Under demonstrasjonen, som fant sted den 20. januar, hevdet organisasjonen at den norske regjeringen fører en politikk hvor målet er å holde ulvebestanden på et kritisk nivå permanent og så svak som mulig.

– Den norske regjeringen har besluttet å drepe til sammen 42 ulver denne vinteren, noe som betyr at 75 prosent av ulvebestanden på norsk territorium vil bli utslettet. Denne politikken er kun basert på de økonomiske interessene til jegere og grunneiere som ikke ønsker ulvene på deres område. Dette er samme målsetting som tidligere har ført til at ulvene har blitt utryddet i Europa gjennom de siste århundrene.

Organisasjonen oppfordrer Norge og Litauen til å finne nye måter å sameksistere med naturen på. De må finne nye løsninger i konflikten mellom ulven og bønder uten å utrydde ulven. Teknologisk utvikling og vitenskapelig kunnskap må ligge til grunn.

– annonse bottom –