– annonse top –

– Budsjettet legger til rette for økt utnytting av ville dyr og vill natur – stikk i strid med det som nå trengs. Samtidig motveies de positive tiltakene for plantebasert landbruk, med videreførte tiltak for billig kjøtt, mener NOAH.

NOAH reagerer sterkt på at det fortsatt står i statsbudsjettet at man vil «bidra til rimelegare kjøtt og foredla kjøttprodukt til forbrukaren» og «stimulere til ein auke i produksjonen av kjøtt». Summen for pristilskudd til kjøtt er 1.453 millkoner kroner, mens tilsvarende for alle vegetabilske produksjoner er cirka en tiendedel – 152,3 millioner kroner. Det opplyser NOAH i en pressemelding.

– annonse inline –

– Flertallet av miljøforskere er helt tydelige på at en av de viktigste sektorene å omstille er matsektoren – bort fra kjøtt og over til vegetabilske matvarer. Dette er det viktigste grepet både med hensyn til klimakrisen og naturkrisen. Da kan man ikke ha et statsbudsjett som tvinger oss alle til å bruke skattepengene på billigere kjøtt. Det er positivt at regjeringen anerkjenner potensialet i vegetabilsk produksjon, og vil satse mer på denne. Men for at det skal ha effekt, må man samtidig fjerne politiske grep som styrer folk til kjøttdisken, sier Siri Martinsen, leder i NOAH. 

Over Jordbruksoppgjøret 2019 bestemte næringene og regjeringen også at de ville dyrene skal utnyttes enda mer – nå sementeres dette i budsjettet:

– Det er uforståelig at næringsinteresser innen jakt har fått lov å legge planer alene sammen med regjeringen for å øke egne inntekter på bekostning av ville dyr. 2 nye millioner til «fremme av jaktbasert friluftsliv», kombinert med videreført støtte til organisasjoner som vil at rovdyrene skal forbli truet, viser at regjeringen ikke tar naturkrisen på alvor. At organisasjonen FNR alene skal få 1,6 millioner – nesten like mye som alle dyrevernorganisasjoner til sammen – viser at regjeringen verdsetter «innsatsen» med å skape intoleranse overfor ville dyr høyere enn å skape gode holdninger overfor ville dyr. Når i tillegg NJFF fortsatt får 4,9 millioner til å drive lobbyvirksomhet for sin hobby på bekostning av truede dyr, gir det er dårlig utgangspunkt for de ville dyrene, sier Martinsen. 

Regjeringen bruker 80 millioner til «konfliktdempende tiltak» i forbindelse med rovdyr, i tillegg til 20 millioner til kommuner med ulverevir:

– Alle millionene som brukes til «konfliktdemping» er bortkastet når det ikke i mye større grad presiseres at pengene skal brukes til å øke aksepten for bærekraftige rovdyrbestander, og kunnskap om hvordan leve sammen med ville dyr. Å øse penger ut på jaktlag demper ikke konflikt, og skaper ikke et samfunn hvor man tar naturkrisen på alvor, sier Martinsen. 

– annonse bottom –