Lanserer global handlingsplan for havet

Foto: Cecilie Victoria Jensen

Statsminister Erna Solberg og 13 andre regjeringssjefer legger i desember frem en global handlingsplan for havet.

Arbeidet med planen har tatt nesten tre år, og den 3. desember legges hovedkonklusjonene frem. Det er snakk om en gjennomgripende forandring i verdens bruk og vern av havet. Målet er å sikre rene og rike hav for fremtidige generasjoner.

– annonse artikkel –

– Dette er avgjørende ikke bare for havet, men også for verdens mulighet til å nå flere av bærekraftsmålene. Jordkloden er først og fremst en havplanet, og havets ressurser er både overbeskattet og undervurdert. Det er ikke bærekraftig, og derfor tok jeg initiativ til å opprette havpanelet. Nå starter arbeidet med å gjennomføre konklusjonene, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Havpanelet består av 14 stater som til sammen har 30 prosent av verdens kystlinjer og 30 prosent av verdens økonomiske havsoner. 240 forskere og eksperter fra hele verden har skaffet frem ny kunnskap. Globalt næringsliv, organisasjoner og stiftelser har deltatt i mangfoldige diskusjoner om løsninger, og 14 stats- og regjeringssjefer har forpliktet seg til kunnskapsbasert politikk for havet, og det er de nå som legger fram en plan for å få verden med seg på å sette politikken ut i livet.

– Forskerne forteller oss både at havet er truet av menneskelig bruk og at vi trenger økt bruk av havet for å løse menneskehetens utfordringer. Det paradokset kan bare håndteres gjennom nye grep, og slike grep er det Havpanelet kommer med, sier Vidar Helgesen, som har ledet prosessen med de 14 statene.

Konklusjonene legges frem under en direktesending torsdag 3. desember.

– annonse nede –