– annonse top –

Mandag vil Klima- og miljødepartementet legge fram et forslag til helhetlig plan for Oslofjorden.

Det er Miljødirektoratet som på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har utarbeidet et forslag til en helhetlig plan for Oslofjorden. Forslaget fra Miljødirektoratet overrekkes klima- og miljøministeren mandag 2. desember.

Oslofjordens miljø og mulighetene for friluftslivs er av nasjonal interesse. Det er en fjord med et rikt biologisk mangfold og med mange viktige kulturminner, skriver departementet i melding.

– annonse inline –

I de 32 kommunene rundt fjorden bor det i dag 1,6 millioner mennesker, og enda flere bruker fjorden til ulike typer friluftsliv og rekreasjon. Dette har medført stor belastning på fjorden. For å løse utfordringene Oslofjorden står overfor, er samfunnet avhengig av en samordnet forvaltning gjennom sektorovergripende planer.

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet nå utarbeidet et forslag til en slik helhetlig plan for Oslofjorden. Rapporten blir overlevert klima- og miljøminister Ola Elvestuen av Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro.

– annonse bottom –