Kystverket arbeider for å unngå miljøkatastrofe

Lasteskipet «Eemslift Hendrika» er i havsnød. Foto: Kystverket

Kystverket har igangsatt en aksjon for å redde det nederlandske lasteskipet «Eemslift Hendrika», som er uten motor og styring siden mandag kveld, og driver mot norskekysten.

Ifølge NRK kom to slepebåter fram til skipet natt til onsdag. Målet med aksjonen er å få skipet i slep i løpet av formiddagen.

– annonse artikkel –

Eksperter innen berging av skip ankom fra Nederland til Ålesund tirsdag. De har en målsetning om å komme seg til skipet så snart forholdene tillater det.

– Dette er personell som er trent for slike situasjonar. De regner det som akseptabelt å gjennomføre, men når det er sagt, så er det tøffe forhold, seier Hans-Petter Mortensholm, direktør for miljøberedskap i Kystverket til NRK.

Onsdag morgen var skipet under drift sørover, cirka 12-15 nautiske mil utenfor Stadt. To bergingsskip skal nå være ved lasteskipet.

Dersom redningen lykkes, er planen å slepe skipet til land, men det må først heises folk ned fra helikopter for å få festet slepetau.

– Planen er at disse så skal starte arbeidet med å rigge til slep når de er om bord i skipet. Når dette er gjort vil man prøve å slepe fartøyet inn i skjerma farvatn og ankre opp. Deretter vil man stabilisere skipet før det blir frakta vidare, seier Mortensholm.

Lasteskipet har mengder av tungolje og diesel som i verste fall kan tilgrise kysten dersom Kystverket ikke lykkes med sine planer om å redde skipet fra havari og grunnstøting.

– annonse nede –