– annonse 2 –

Forskere ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA) tror de har funnet årsaken til at folk finner stadig færre blåskjell i sjøen i Sør-Norge.

Fiskeribladet refererer en pressemelding fra NINA, og viser til at en fersk studie er med på å forklare hvorfor det er så vanskelig å finne blåskjell.

– Annonse 3 –

– – I andre land er det påvist hvordan byttedyr øker i forekomst og endrer økosystemet når antall rovfisk minker etter for eksempel overfiske. I våre kystfarvann er ikke dette særlig studert, men etter at torsken nærmest er forsvunnet fra Sør-Norge forventes en økning blant torskens byttedyr som leppefisk og krabbe. For oss har det derfor vært viktig å studere hvilken påvirkning disse små rovdyrene har på hele økosystemet, forklarer seniorforsker i Norsk institutt for vannforskning (Niva), Hartvig Christie,  i en pressemelding.

Ved å bruke kunstige tidevannsbasseng har forskerne klart å forstå hvordan rovdyr på mellomnivå påvirker økosystemet i sjøen. Forskningen viste at arter som strandkrabbe og bergnebb spiste i seg blåskjellene, i fravær av torsk – som nesten har forsvunnet fra Sør-Norge. Under testingen var blåskjellene borte i løpet av noen timer. Da de gjentok eksperimentet uten rovdyrene, overlevde de fleste blåskjellene.

– Selv om disse resultatene ikke utelukker andre årsaker til kollapsen i blåskjellbestanden, viser de at leppefisk og strandkrabber raskt og effektivt fjerner all blåskjellyngel slik at blåskjellene ikke rekker å vokse opp. Skjellene ble raskt angrepet og spist selv om bassengene rommer rikelig med andre byttedyr som snegl, børstemark, tanglopper og andre små krepsdyr, uttaler seniorforsker i NIVA og medforfatter av overnevnte publikasjon, Eli Rinde, i pressemeldingen.

– annonse 4 –
Forrige artikkel– Hvorfor har ikke Norge et uavhengig klageorgan
Neste artikkelFrykter hubroen blir fortrengt