– annonse 2 –

Statsadvokaten har tiltalt en mann for ulovlig omsetning av kongekrabbe til en verdi av tre millioner kroner.

Saken skal behandles i Indre og Østre Finnmark tingrett over 20 dager i juni og juli, og tiltalen er tatt ut av Statsadvokatene i Troms og Finnmark. Mannen i pensjonsalder er tiltalt for brudd på havressursloven, «for som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe å ha tatt imot eller omsatt fangst som er høstet eller levert i strid med bestemmelser fastsatt i eller i medhold av havressursloven, eller medvirket til dette, og overtredelsen er grov fordi blant annet den økonomiske eller potensielle økonomiske verdien av lovbruddet er stort, lovbruddet har skjedd systematisk og over tid, og lovbruddet har skjedd som ledd i organisert virksomhet», som det heter i tiltalen.

– Annonse 3 –

Tre millioner kroner

Fra august til november i 2019 mener statsadvokaten at mannen i en kommune i Finnmark, og andre steder, omsatte eller medvirket til «omsetning av minst 6 tonn ulovlig fangstet kongekrabbe til en verdi av minst kroner 3.000.000,-, ved at han i samarbeid med en eller flere fiskere og/eller en eller flere transportører og/eller en eller flere kjøpere, klargjorde, transporterte eller leverte den ulovlig fangstede kongekrabben».

Statsadvokaten lister opp fire konkrete tilfeller der mannen i flere omganger ifølge tiltalen skal ha fanget kongekrabbe ulovlig, og transporter dette til mottakere for salg av to navngitte mottakere.

Ulovlig omsetning

Mannen er også tiltalt for å ha omsatt fangst som er høstet eller levert i strid med bestemmelser fastsatt i eller i medhold av havressursloven. Statsadvokaten viser til en konkret handling der påtalemakten mener det er omsatt 40 kilo ulovlig fangstet kongekrabbe til en verdi av minst 20.000 kroner.

Mannen er også tiltalt for brudd på straffeloven for «for gjennom konvertering eller overføring av formuesgoder eller på annen måte å ha skjult eller tilslørt hvor utbyttet av en straffbar handling han selv har begått, befinner seg, stammer fra, hvem som har rådigheten over det, dets bevegelser, eller rettigheter som er knyttet til det. Hvitvaskingen er grov særlig fordi det er lagt vekt på hva slags handling utbyttet stammer fra og at utbyttet hvitvaskeren har hatt befatning med er av betydelig verdi.»

200.000 i kontanter

Mannen skal i en kommune i Finnmark har oppbevart minst 200.000 kroner i kontanter i en safe i sin private bolig. «Kontantene var oppgjør for hans omsetning og/eller medvirkning til omsetning av ulovlig fangstet kongekrabbe», heter det i tiltalen.

Det blir blant annet lagt ned påstand om inndragning. Mannen kan vente seg en felles straff for de tre tiltalepunktene, dersom tingretten finner mannen skyldig.

Streng strafferamme

Etter havressurslovens paragraf 64 første ledd, som er det viktigste forholdet mannen er tiltalt for, risikerer mannen fra Finnmark inntil seks års fengsel, men dette er det tingretten som skal ta stilling til, dersom mannen blir dømt.

«Grovt lovbrot som er gjort med grov aktløyse eller med vilje, kan straffast med fengsel i inntil seks år. Ved vurderinga av om lovbrotet er grovt, skal det særleg leggjast vekt på om den økonomiske eller potensielle økonomiske verdien av lovbrotet er stor, om lovbrotet har skjedd systematisk og over tid, om lovbrotet er av grenseoverskridande art, og om lovbrotet har skjedd som ledd i organisert verksemd», heter det i lovteksten.

– annonse 4 –
Forrige artikkel– Kunnskap først der det haster mest
Neste artikkelEuropa skal samarbeide om skrantesyke