– annonse 2 –

Oppdrettsnæringen skal få større mulighet til å bli mer miljøvennlig.

Regjeringen arbeider med å forenkle regelverk, og vil nå fjerne kravet om at Fiskeridirektoratet må utstede brukstillatelser for landbaserte oppdrettsanlegg. Nye anlegg kan nå starte opp umiddelbart etter at anlegget er ferdig og klar for produksjon,. heter det i en pressemelding fra nærings- og fiskeridepartementet.

– Annonse 3 –

– Vi fjerner nå kravet om at det skal utstedes brukstillatelser som en del av kravene til å oppfylle teknisk standard for landbaserte oppdrettsanlegg. Dette er en viktig og god forenkling fordi utstedelse av brukstillatelser er ressurskrevende for både næring og forvaltning, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i pressemeldingen.

Dagens krav er at alle anlegg skal ha slik brukstillatelse før de kan tas i bruk, og at eksisterende anlegg må skaffe seg brukstillatelse innen 1. januar 2021.

– Kravene til brukstillatelser som en del av kravene til å oppfylle teknisk standard har gitt næringen usikkerhet for når nye anlegg eller deler av anlegg kan tas i bruk, og et unødvendig byråkrati for forvaltningen som behandler disse søknadene. Forenklingen innebærer også en enklere oppfølging av regelverket for myndighetene, sier Nesvik.

– annonse 4 –
Forrige artikkelBer om fullmakt til overføring av klimakvoter
Neste artikkelSkal overvåke plast gjennom gulp og skit