– annonse 2 –

Den 190 tonn tunge blåhvalen er delvis tilbake i norske farvann, nærmere bestemt i Barentshavet, men det vil gå 300 år før bestanden er tilbake på tidligere tiders høyder.

Aftenposten skriver en lengre artikkel i A-magasinet om blåhvalen, som tidligere nærmestvar utryddet. Blåhvalen er verdens største art, og trolig det største dyret som noen sinne har levd på jorda.

– Annonse 3 –

Den 30-meter lange hvalen ble jaktet på fram til fredningen i 1966, og frem til da hadde 11.000 individer av den nordatlantiske bestanden blitt tatt om bord i hvalindustriens fartøyer. A-magasiner skriver at det reelle tallet nok ligger opp mot 20.000 individer, fordi mange dyr sank til havets bunn lenge før de havnet på hvalskipenes dekk.

På verdensbasis er det beregnet at 360.000 blåhvaler har blitt drept fram til fredningen, og da det bare var noen få hundre individer igjen.

Det har tatt tid å bygge opp en liten bestand, og ifølge forskere skal det nå finnes 3.000 blåhval i Nord-Atlanteren. Det utgjør mellom 10 og 15 prosent av den opprinnelige bestanden.

Dersom det har tatt 55 år å bygge bestanden med 3.000 individer, av antatt 20.000 drepte dyr, betyr det at bestanden – ifølge Faunas beretninger – i så fall må bygges opp med 17.000 individer for å nå sine tidligere høyder.

Et raskt regnestykke viser da at bestanden må bli 5,66 ganger større enn i dag, for å komme opp på sin tidligere naturlige størrelse på 20.000 dyr. Ganger vi dette med 55 år, kommer vi til at bestanden først vil være tilbake på sitt naturlige nivå i rundt år 2300, etter at bestanden har fått vokse fritt i 300 år.

– annonse 4 –
Forrige artikkelLandbasert fiskeoppdrett har en utfordring
Neste artikkelVil droppe bygging av flyplasser