Kutter utslippene med 85 prosent

Foto: Odd Walter Hirsivaara/Statens vegvesen

En ny entreprenør innen veidrift skal kutte utslippene med 85 prosent.

Det går fram av en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

– annonse artikkel –

– Norge skal kutte i klimautslippene, og transportsektoren må fortsette å ta sin del. Derfor er det svært gledelig at den nye entreprenøren Presis vegdrift, som skal drifte riksveiene i Hallingdal og Valdres, har et mål om å kutte utslippene med 85 prosent. Det viser at bransjen er klar for framtiden, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i pressemeldingen.

Han mener Statens vegvesen bruker sin rolle som offentlig myndighet på en god måte.

– Her setter de tydelige miljøkrav, som bransjen følger opp. Det bidrar til omstilling for en mer bærekraftig framtid, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Statens vegvesen har ansvaret for å lyse ut og tildele driftskontrakter på riksveiene i Norge. 1. september har åtte områder over hele landet oppstart av nye driftskontrakter. En av disse gikk til Presis vegdrift for området Hallingdal og Valdres.

Målet til Presis vegdrift om å kutte 85 prosent av utslippene i kontrakten, er godt under det kravet Statens vegvesen satt. Entreprenøren skal blant annet gå over til biodrivstoff og elektrisitet på kjøretøy og maskiner. De skal også gjenbruke mye av det som er avfall i dag, som brøytestikker, skiltplater, stolper, rekkverk, asfalt og strøgrus.

Strengere miljøkrav

Statens vegvesen har sørget for at kontraktene har strengere miljøkrav enn tidligere. Reduksjon av klimagassutslipp var for første gang en del av kriteriene for tildeling av en driftskontrakt. Det var kontrakten for Hallingdal og Valdres.

– Statens vegvesen bruker sin rolle som offentlig myndighet på en god måte. Her setter de tydelige miljøkrav, som bransjen følger opp. Det bidrar til omstilling for en mer bærekraftig framtid, sier Hareide.

– annonse nede –