Krypskyttere drepte åtte ulv

ulv
Foto: Istockphoto
– annonse top –

11.04.2013 En av Norges fremste ulveforskere mer enn antyder at åtte av 13 ynglende ulv har blitt drept av krypskyttere de siste årene.

Ulveforsker Petter Wabakken ved Høgskolen i Hedmark opplyser at han og andre forskere ved hjelp av DNA-prøver, radiomerking og sporing har en ganske komplett bilde av de voksne ulvene som har ynglet i Norge de siste 30-40 årene. Forskningen har vist at kun seks prosent av voksen ulv dør en naturlig død i Norge. 94 prosent av ulvene dør med andre ord av menneskelig aktivitet.

– annonse inline –

– Vi vet at fire prosent av disse blir drept av enten bil eller tog. De resterende blir avlivet av mennesker enten ved lovlig felling eller illegal avliving. Enkelte hevder at når voksne ynglende ulver forsvinner har de vandret ut og slått seg ned et annet sted, sier Wabakken til Østlendingen.

Han mener imidlertid at det er et stort, unaturlig svinn. Det finnes ingen bedre forklaring enn at ulvene har blitt drept av krypskyttere. Og det skjer både gjennom organisert jakt og gift på åte. Åtejakt har han sett gjennom fugler som sjangler etter å ha spist forgiftet åte. Og han har selv sittet med teleskop 500 meter unna ulvehvalper og observert ulvejakt.

Ulveforskeren er kritisk til politiet, som blant annet fikk konkrete tips om hvor ulvehannen ”Ivan” var dumpet i Hedmark, men der politiet valgte å la være å gjøre noe som helst.

Kampanjen for utrydding av ulv i Norge får i tillegg til krypskytterne god hjelp av Statens naturoppsyn (SNO). Det er de som får i oppdrag å skyte alle ulver utenfor ulvesonen fra helikopter. På den måten vet krypskytterne hvilke områder de skal konsentrere den illegale jakta. Sammen med legale fellingene fra SNO er de til sammen nå i ferd med å nå målet sitt om et ulvefritt Norge.

I løpet av de siste 30 årene har mer enn 100 ulver blitt ulovlig drept i Skandinavia.

– annonse bottom –