Kritisk til innholdet i miljø- og oljevernsenter

lovese olje plast gass fiskebøl hadsel
Fisøkebølvika i Hadsel kommune, Nordland. Foto: Thor-Ivar Guldberg
– annonse top –

Det nye miljø- og oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen har foreløpig ikke fått konkrete oppgaver innen oljevern og marin plastforsøpling.

Derfor vil fylkesråd Tomas Norvoll (Ap) i Nordland be om at Staten bygger et sterkere kompetansesenter i Lofoten og Vesterålen enn det som er målet i dag.

Fylkesrådsleder deltar i dag på høring i Stortinget om den nasjonale avfallspolitikken, og her benytter Norvoll anledningen til å snakke opp miljø- og oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen.

– annonse inline –

– En svakhet til nå er at de ulike delene av statens etater ikke fyller dette senteret med konkrete oppgaver innen oljevern og marin plastforsøpling, sier Norvoll.

– Stortinget kan ikke la sjansen gå fra seg til å vise at de mener alvor med etableringen av senteret. Det er derfor viktig at energi- og miljøkomiteen sørger for at det nye senteret må bygges opp som et sterkt kompetansesenter i nord, sier Norvoll i en pressemelding.

Kystverket må peke på Lofoten og Vesterålen

I en tidlig fase var det planlagt at senteret i nord skulle utføre tester av utstyr, spesielt med vekt på arktisk klima. I Kystverkets handlingsprogram for 2018 – 2029 kommer det fram at det planlegges en beredskapsenhet for arktiske forhold i Horten.

– Dette er en meningsløs holdning som vi stiller oss helt uforstående til. Hvis vi skal ha en beredskapsenhet for arktiske forhold må det ligge i nord. Kystverkets beredskapsenhet for arktiske forhold må sees som en naturlig del av det nye miljø- og oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen, sier Norvoll.

Miljø- og oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen er besluttet lagt til Svolvær i Vågan kommune og Fiskebøl i Hadsel kommune.

– annonse bottom –