Krise for sjøfuglkoloni

– annonse top –

Norsk ornitologisk forening ber statsråd Sveinung Rotevatn komme på banen for å redde den største sjøfuglkolonien i Midt-Norge.

Naturvernrådgiver Martin Eggen i organisasjonen skriver på egne hjemmesider at Leka kommune i Trøndelag har godkjent at et oppdrettsanlegg kan etableres rett ved Sklinna naturreservat.

Fylkesmannen i Trøndelag og Norsk institutt for naturforskning har tidligere frarådet oppdrettsanlegget på det sterkeste.

– annonse inline –

– Sklinna naturreservat ble vernet i 2003 og fikk i 2011 også Ramsarstatus. Fylkesmannen i Trøndelag har foreslått utvidelse av verneområdet i tråd med kunnskapen om fuglenes arealbruk under næringssøk. Forslaget ligger inne til behandling hos Klima- og miljødepartementet (KLD) som en del av prosessene med supplerende vern. NOF ber nå om at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn snarest mulig sørger for at området blir vernet i tråd med fylkesmannens forslag og Stortingets ønske om å prioritere utvidelser av Ramsarområder i fremtidig vern, opplyser organisasjonen på egne hjemmesider.

– annonse bottom –
KildeNorsk ornitologisk forening