Krever stans i gaupejakta til vinteren

gaupe vinter
Gaupe. Foto: Colourbox
– annonse top –

Den internasjonale naturvernorganisasjonen WWF mener at jegerne ikke skal få jakte gaupe til vinteren. Begrunnelsen er klar: nye tall fra Rovdata viser at antall gauper er dramatisk redusert på få år og at gaupa er truet av utryddelse i norsk natur.

Ikke siden 2004 har det vært færre gauper i Norge enn nå. Det viser nye tall som er lagt fram av Rovdata.

– annonse inline –

«Gaupe er sterkt truet av utryddelse»

– Vi trenger flere gauper i norsk natur. Gaupe er sterkt truet av utryddelse, og bestanden ligger nå markant under det lave bestandsmålet som er vedtatt av Stortinget. Det er ingen grunn til å åpne for kvotejakt på en så sterkt truet art som gaupe til vinteren, sier WWF-Norges fagsjef Karoline Andaur.

Vinterens overvåking av gaupe i regi av Rovdata viser at det er 52 familiegrupper av gaupe i Norge, noe som tilsvarer om lag 310 individer av gaupe. Det er det laveste antallet som er registrert siden 2004. Det er også en markant nedgang fra 2015, da bestandstallet var på 60,5 familiegrupper – noe som tilsvarer 350 individer.

20 prosent under bestandsmålet
Det er fjerde året på rad at gaupa ligger under det stortingsbestemte bestandsmålet på 65 familiegrupper. Selv om bestandsmålet blir nådd, vil bestanden fortsatt være så lav at gaupa ikke vil være livskraftig i norsk natur, melder WWF.

– Nå ligger bestanden 20 prosent under det vedtatte bestandsmålet. Bestandsnedgangen som har pågått siden 2009, fortsetter. Myndighetene må ta ansvar for å få bestanden opp igjen, sier Andaur.

Størst nedgang i sør
Nedgangen i antall gaupe er størst i Sør-Norge, unntatt Hedmark, der det til sammen er 13 færre gaupefamilier enn tidligere. I vinter var det ikke jakt i Hedmark og antallet familiegrupper i dette fylket har økt med fem.

«Truslene mot gaupa»

– Truslene mot gaupa er både lovlig og ulovlig jakt. Tallene fra Hedmark viser at gaupebestanden kan ta seg opp dersom den ikke blir jaktet på, forklarer Andaur.

Nei til gaupejakt til vinteren
Norsk Institutt for naturforskning (NINA) har beregnet at det neppe blir vekst i gaupebestanden. Forskerne anslår at bestanden vil ligge på 54 familiegrupper av gaupe før jakt i 2017.
– Dette er en klar advarsel fra forskerne til myndighetene: Selv uten jakt til vinteren vil gaupebestanden mest sannsynlig fortsatt være langt under bestandsmålet, sier Andaur og fortsetter:

– Gaupa hører hjemme i norsk natur.

Kilde: WWF

– annonse bottom –