Krever forbud på kunstgressbaner

Bildet er tatt av Phillip Kofler fra Pixabay
– annonse top –

Naturvernforbundet krever i en høringsuttalelse forbud mot gummigranulat på kunstgressbaner.

Over 1500 tonn mikroplast fra kunstgressbaner havner i norsk natur hvert år. I en høringsuttalelse ber Naturvernforbundet nå myndighetene om å forby bruk av gummigranulat på kunstgressbaner, skriver forbundet i en pressemelding.

Det Europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) forbereder forslag til nye reguleringer mot mikroplast som tilsiktet additiv i produkter. Forslaget omhandler blant annet granulat i kunstgressbaner, og denne uken har Naturvernforbundet sammen med organisasjoner fra flere land levert høringsuttalelse til ECHA.  

– annonse inline –

I Norge har vi nesten 2000 kunstgressbaner fra sør til nord, de aller fleste bruker gummigranulat som innfyll. Granulat fra kunstgressbaner er en av de største kildene til mikroplastforurensning i norsk natur. Miljødirektoratet estimerer at over 1500 tonn havner på avveie hvert år. Mikroplast i naturen er tilnærmet umulig å rydde opp i, og med stadig ny tilførsel vil plasten bare hope seg opp. Til tross for dette har miljømyndighetene i Norge kun foreslått krav om tekniske løsninger som skal begrense utslipp, det mener Naturvernforbundet er for svakt. 

– Vi trenger et forbud, og vi trenger myndigheter som kommer på banen for å støtte overgangen til nye miljøvennlige løsninger, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Ekspertkomiteene til ECHA ser ut til å være enige med Natubvernforbundet i akkurat det, og i løpet av 2020 har begge komiteene innstilt på et totalforbud med overgangsperiode på 6 år. Nå er det viktig at innstillingen blir fulgt opp med et forbud. Derfor har Naturvernforbundet samarbeidet med miljøorganisasjoner og forskningsmiljøer i flere land for å levere uttalelse på innstillingen til den sosioøkonomiske komiteen.

De viktigste punktene i forslaget er: 

  • Vi må ha en nullvisjon for mikroplastutslipp fra kunstgressbaner, den eneste måten å få til det er et forbud mot plastholdig granulat. 
  • Granulat fra kunsgressbaner er ikke bare et forsøplingsproblem, men og et miljøgiftproblem
  • Gjenbruk av gamle bildekk på kunstgressbaner er ikke en miljøvennlig løsning, men heller dårlig avfallshåndtering. 
  • I et livsløpsperspektiv vil kostnadene for baneeiere være lavere dersom de dropper granulaten. 
– annonse bottom –