Konsesjon for kraft til plattformer

olje gass lovese
Illustrasjonsfoto. Foto: Statoil

Equinor har fått konsesjon til å motta landstrøm til to plattformer i Nordsjøen.

Olje- og energidepartementet har fredag 26. mars gitt Equinor konsesjon etter energiloven og havenergilova for å tilknytte plattformer på Troll- og Oseberg-feltet til kraftnettet på Kollsnes.

– annonse artikkel –

Konsesjonen er gitt med vilkår som innebærer at strømoverføringen fra land til de plattformene på Troll og Oseberg som nå får konsesjon kan kobles ut blant annet ved feil i nettet eller når ledninger kobles ut for vedlikehold. Dette etter forslag fra Statnett og i tråd med innstilling fra NVE.

Når selskapene nå ønsker å forsyne plattformene med kraft fra land, kreves det også godkjent endret plan for utbygging og drift (PUD) etter petroleumsloven.

– annonse nede –