Kode rød til kjøttindustrien

NOAH: NÅR vil politikerne gi kode rød til kjøttindustrien? 

– annonse artikkel –

Nylig kom FNs klimapanel med en ny, omfattende rapport som viser status i klimaforskningen, og aldri før har det vært så klinkende klart at vi er på vei mot kanten av stupet. FFNs generalsekretær kaller det for «kode rød» for menneskeheten. Mens stans i oljeleting løftes frem av mange politikere som avgjørende for å nå klimamål, sies det fremdeles urovekkende lite om viktigheten av kjøttkutt, opplyser NOAH i en pressemelding.

I følge Klimakur 2030 er kostholdsendring mot mer plantebasert mat det mest ressurseffektive tiltaket for å redusere utslippene fra landbrukssektoren i Norge, og globalt står husdyrproduksjonen for nærmere 15% av utslippene – mer enn hele transportsektoren til sammen, fremhever NOAH.

– NOAH reagerer sterkt på at politikerne ikke øker fokus på et av de viktigste tiltakene for klimaet; kjøtt-reduksjon. Å gå over fra kjøtt til plantebasert mat er det tiltaket som det er minst negative bieffekter ved, lettest for alle å bidra til og dessuten det tiltaket som også har positive effekter for naturmangfold, miljø generelt, folkehelse og dyr. Det er uholdbart at man hele tiden feier dette under teppet, og tvert imot gir millioner i subsidier hvert år for å gjøre kjøttprodukter «billigere for forbruker» som det står i statsbudsjettet, sier Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

Regjeringen og landbruksnæringen undertegnet i 2019 en intensjonsavtale om å arbeide for reduserte klimagassutslipp, en viktig del av denne avtalen er regjeringens arbeid med forbruksendringer som indirekte kan medføre reduksjoner i klimagassutslipp fra jordbrukssektoren i perioden 2021-2030. Men tiltakene har så langt latt vente på seg.

– NOAH har over flere år bedt politikerne om å sette i gang tiltak for å vri forbruk og produksjon over fra kjøtt til plantebasert mat – de samme tiltakene som forskerne bak Klimakur 2030 har anbefalt. Nesten ingenting er gjort – selv ikke det enkle tiltaket å gi penger til informasjonstiltak. Nå som valgkampen skyter fart må alle partier på banen med forslag til hvordan vi skal få til denne nødvendige omstillingen, sier Kaisa Sogge-Hautala, fagrådgiver for landbruk og bærekraft i NOAH.

– Det er helt utrolig at bare to partier – Venstre og MDG – har ambisjon om redusert totalt kjøttforbruk i sine programmer. Dette burde være på agendaen til alle partier som hevder å bry seg om klima. Samtidig har en rekke partier – også de som har en miljøprofil – tvert imot økt subsidier til kjøttproduksjon i sine programmer. Politikerne vil tydeligvis ikke forstå at kjøtt-kutt er et helt essensielt viktig tiltak for klima, natur og dyr. Men vi har ikke tid til at de fortsetter å bortforklare dette, sier Siri Martinsen.

– annonse nede –