– annonse 2 –

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen deltar på et ministermøte om klima i San Jose, Costa Rica 8. – 11. oktober. Møtene i Costa Rica er viktige forberedelser før klimaforhandlingene i Chile i desember. 

Årets internasjonale klimakonferanse (også kjent som COP 25) vil i år skje i Santiago, Chile. Viktige tema i år vil være å bygge videre på diskusjonene fra New York om økte ambisjoner, både økning av de formelle utslippsmålene i 2020 og ambisiøse målsettinger (karbonnøytralitet) i de langsiktige lavutslippsstrategiene. Klimamøtene i Costa Rica vil være viktige forberedende møter i forkant av hovedkonferansen i Santiago.

– Annonse 3 –

–  Norge er en pådriver for økte ambisjoner i klimapolitikken i alle land. Det er nødvendig for å nå målene i Parisavtalen. Norge vil melde inne et forsterket  klimamål til FN neste år. Vi arbeider også for at EU skal øke sin samlede ambisjon for utslippsreduksjoner til 55 prosent innen 2030. Vi ønsker å gjennomføre en offensiv klimapolitikk sammen med EU, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Regelverket for et markedssamarbeid under Parisavtalen skal ferdigstilles i Santiago. Partene klarte ikke å bli enige om dette i Katowice i fjor. Et slikt samarbeid om utslippsreduksjoner skal gi høyere ambisjoner. Dette er også viktig å sikre miljømessig integritet, for å for eksempel unngå dobbelttelling av utslippskutt.

Tap og skade er et annet tema som blir viktig på årets møte. Tap og skade knyttes til skader som kan repareres og til permanente tap som følge av klimarelaterte hendelser som for eksempel orkaner, flommer, men også til mer gradvise endringer som forørkning.

Et annet viktig tema i Santiago forhandlinger knyttet til likestilling. For Norge er det viktig å bidra inn i arbeidet for en jevnere kjønnsbalanse og at likestilling og kjønn blir hensyntatt i klimapolitikk på regionalt, nasjonalt og lokalt nivå.

– annonse 4 –
Forrige artikkelReagerer på at folk skal kunne skyte denne
Neste artikkel– Mattilsynet må bli strengere mot lovbrudd i landbruket