– annonse 2 –

Ifølge Miljødirektoratet kan kommunene søke om støtte til arbeidet med klimatilpasning neste år, og fristen er satt til 15. februar 2021.

Regjeringen har satt av 6,4 millioner kroner i forslag til statsbudsjett for 2021 til støtteordningen, og skal fremme arbeidet med klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner ved å bidra til økt kunnskap om hvordan klimaendringene berører kommunene og fylkeskommunene, og hvilke tiltak som må iverksettes for å møte klimaendringene.

– Annonse 3 –

– Kommunene merker direkte konsekvenser av klimaendringer, og står overfor ulike utfordringer. Tilskuddsordningen skal bidra til at kommunene får ny kunnskap som gjør dem bedre rustet i møte med klimaendringene, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Støtte kan gis til kunnskap- og kompetanseheving om klimatilpasning i kommuner og fylkeskommuner. De kan søke på vegne av seg selv, eller sammen med andre kommuner/fylkeskommuner.

– I vurderingen av søknadene legger vi vekt på at ulike samfunnsområder, ulike deler av landet og at ulike utfordringer er representert. For å bidra til at kunnskap og erfaringer kommer flere til gode, vektlegger vi prosjekter med overføringsverdi og prosjekter som går foran og utvikler kunnskap på nye områder, sier Ellen Hambro, miljødirektør.

– annonse 4 –
Forrige artikkelFraråder bygging på gamle deponier
Neste artikkelPengedryss over utslippsfrie hurtigbåter