Klima-rapport er svært illevarslende om landbruksproduksjon

– annonse top –

Det er ikke bare fossilt drivstoff som bensin og diesel som må kuttes ut. For å nå klimamålene må verdens landbruksproduksjon legges om, mener regjeringen.

Det går fram av en ny spesialrapport fra FNs klimapanel som ser på sammenhenger mellom klima, matsikkerhet, naturmangfold og bærekraftig arealbruk, samt tiltak for utslippsreduksjoner og klimatilpasning. 

– annonse inline –

– Rapporten er svært illevarslende. Vi vet allerede at vi må kutte ut alle fossile drivstoff for å begrense den globale oppvarmingen, men denne rapporten viser at det ikke vil være nok. Vi må også legge om verdens landbruksproduksjon. Vi må spise mindre kjøtt og slutte å bygge ned naturen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Rapporten viser at for klimaet er landarealer og biologiske ressurser viktig både som karbonlager og som ressurs som kan erstatte fossile kilder. Ifølge rapporten påvirker mennesker i dag over 70 prosent av verdens isfrie landområder. Klimaendringene bidrar samtidig til tap av natur.

– Vi må slutte å sløse med arealene, og vi må se klima og naturmangfold i sammenheng. Denne rapporten viser hvordan tap av natur akselererer klimaendringene. Vi trenger en ny tilnærming til landbruket som sørger for at vi får en matproduksjon innenfor jordas tåleevne, sier Elvestuen. 

Ifølge rapporten bidrar det globale matsystemet med 21-37 prosent av de totale menneskeskapte klimagassutslippene. Uten nye tiltak kan klimagassutslippene fra landbruket komme til øke. Grunnen er blant annet befolknings- og inntekstvekst og kostholdsendringer.

– Regjeringen har satt i verk mange tiltak for å bremse utslippene i Norge. Vi har en avtale med matbransjen om å halvere matsvinnet innen 2030, vi har forbudt nydyrking av myr, og vi fikk til en offensiv klimaavtale med jordbruket nå i juni. Norge legger også ned en betydelig innsats for å stanse og reversere avskoging i tropiske land. Det er viktig for å bevare viktig naturskog med mye biologisk mangfold og karbonrike mangroveskoger og torvmyrer. Denne rapporten viser at dette arbeidet er viktig og må trappes opp, sier Ola Elvestuen i pressemeldingen.

– annonse bottom –