Klima: – Mest sannsynlig at det blir med snakket

Bildet er tatt av Patricia Alexandre fra Pixabay

Det skriver magasinet Gemini, som utgis av NTNU og SINTEF.

Det skjer så og si hver gang, når det er snakk om store globale klimamøter, som nå i Glasgow.

– annonse artikkel –

Mer av det samme er det mest sannsynlige. USA er tilbake, men for hvor lenge aner selvfølgelig ingen, sier professor Espen Moe ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Gemini viser til at de største utslippene av klimagass kommer i Kina, USA og India.

– Intensjonene fra amerikansk side er i hvert fall større enn tidligere, uten at noe av det som skjer i Glasgow kommer til å bli ratifisert av det amerikanske senatet, konstaterer professor Moe.

Gemini skriver i en annen artikkel at SINTEF lanserer et globalt klimafond under toppmøtet i Glasgow for forskning på løsninger som kan dra klimagasser ut av atmosfæren og havet.

Magasiner viser også til en deprimerende og forunderlig lite omtalt rapport fra 17. september i år.

– Selv kraftige kutt i menneskeskapte utslipp blir ikke nok. Vi har sluppet ut mye, og det er urealistisk at vi kommer alle fremtidige utslipp til livs. Derfor inkluderer alle klimascenarier nå at vi også må dra drivhusgasser ut av naturens kretsløp og lagre dem permanent, skriver Nils A. Røkke i Gemini. Han er direktør for bærekraft hos SINTEF.

– annonse nede –