Klager på at to tredjedeler av ulvene kan bli skutt

Foto: Ola Jennersten / WWF-Sweden
– annonse top –

Dersom rovviltnemndene får det som de ønsker, vil over en tredjedel av alle ulvene bli felt innenfor ulvesonen alene. WWF Verdens naturfond mener at vedtaket er ulovlig, og vil klage på det.

Aldri før er det vedtatt at så mange ulverevir skal tas ut, som denne vinterens lisensjakt, fremhever WWF, som understreker at Ulven i Norge er kritisk truet, selv om den ble totalfredet i 1973.

– annonse inline –

WWF framhever at Stortingets rovdyrforliket sier at terskelen for felling være høy innenfor ulvesonen. Til tross for dette har rovviltnemdene i region 4 og 5 i år vedtatt en kvote innenfor sonen som er historisk høy. Nemndene ønsker felling av hele fem revir: Hornmoen, Hernes, Kynna, Aurskog og grensereviret Rømskog, som har delvis tilhold i Sverige. 

Det betyr at hele 32 ulver innenfor ulvesonen kan bli skutt. I tillegg kommer vedtaket om jakt på 27 ulver med tilhold utenfor ulvesonen, noe som gjør at totalkvoten for vinterens ulvejakt er på 59 dyr – dette utgjør over to tredjedeler av den norske ulvebestanden.

WWF Verdens naturfond har klaget på rovviltnemndenes vedtak.

– Vedtaket er ulovlig, det bryter med Grunnloven, Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven. Ingen av ulvene som er vedtatt felt medfører noen fare for skade på beitedyr. Hvis ikke ulvene innenfor ulvesonen, som utgjør kun fem prosent av Norges areal, skal få lov til å eksistere, hva står da igjen av Norges ansvar for å beskytte en kritisk truet art? spør Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond i en pressemelding.

Midt i en naturkrise

– Vi står midt i en naturkrise. Bevaring av ulven og andre rovdyrarter i Norge må sees i perspektiv av det globale arbeidet for å bevare naturmangfoldet. WWFs ferske Living Planet Report 2020 viser at verdens dyrebestander gjennomsnittlig er redusert med 68 prosent siden 1970, sier hun.

– Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og den norske regjeringen kan ikke legge opp til en ulveforvaltning som tvinger bestanden ned til permanent kritisk truet nivå. Vi kan ikke forvente at andre land skal ta vare på sine rovdyrarter, mens Norge selv ikke oppfyller sine internasjonale forpliktelser, fortsetter Andaur.

Trenger rettslig avklaring

– Vedtaket i rovviltnemndene viser hvor viktig det er at ulveforvaltningen skal opp i Høyesterett i mars 2021. Vi forventer at Høyesterett gir svar på hvilket ansvar staten har til å forvalte truede arter. Rettssaken handler om mer enn ulv, den handler om hele naturens rettssikkerhet i Norge. Det er bakgrunnen for at WWF valgte å gå til sak mot staten i utgangspunktet, sier Karoline Andaur.

– annonse bottom –