– Kjøttproduksjonen kan ikke «fredes» av politikerne lenger

noah dyrs rettigheter siri martinsen
Foto: Bente Isfrær, NOAH.
– annonse top –

Samme dag som FNs klimapanel advarer om at vi har bare få år på å bremse klimakrisen, og at overgang til plantebasert mat er sentralt for å nå dette, innrømmes det i statsbudsjettet at skattebetalerne sponser klimafiendtlig kjøtt. 

FNs nye klimarapport slår fast at menneskenes og jordas fremtid er avhengig av at politikere de nærmeste årene setter i verk tiltak som monner – herunder restaurering av økosystemer som skog og mindre ressurskrevende dietter. Plantebaserte proteiner bør erstatte dyreproduksjon, sier rapporten. I det norske statsbudsjettet slås det også fast at «produksjon av raudt kjøtt mottek mest støtte per kg og kilokalori og har samstundes høgast utslepp.»

– annonse inline –

– FNs klimarapport – og en rekke andre miljørapporter over de siste årene – har slått fast at vi bruker for mye landareal og slipper ut for mye klimagasser. Kjøttproduksjonen er noe av det mest arealkrevende som finnes, og er i tillegg en av de største årsakene til klimagassutslipp. Det er hårreisende at det ikke er langt flere insentiver til å gå over til plantebasert mat i budsjettet. Nordmenn må heller ikke lenger tvinges til å betale for produksjon av miljø- og dyrefiendtlig kjøtt over skatteseddelen. Man kan ikke gjemme seg bak myten om behovet for «kulturlandskap»; FNs klimapanel er tydelige på at det vi trenger mer av er naturlandskap, ikke mer areal dominert av mennesker, sier Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

NOAH mener Stortinget må legge føringer for at jordbruksforhandlingene i 2019 har en helt annen klimaprofil enn de hittil har hatt, og at flere aktører må slippes inn på banen:

– Hvorfor skal landbruksorganisasjonene som domineres av aktører innen kjøtt- og melkeproduksjon sitte alene med staten og bestemme at fellesskapet skal betale ca. 100 kroner for hver kilo sauekjøtt og opptil 60 kroner for hver kilo storfekjøtt? Hvorfor skal disse produksjonene – som bør kritiseres både ut i fra miljø og dyrevelferd – ha tilgang til skattepenger som plantebasert produksjon ikke har? Regjeringen omtaler grønn omstilling i landbruket i statsbudsjettet, og lover mer penger til planteproduksjon. Det innrømmes at omstilling til plantebasert kost er bærekraftig, og at reduserte subsidier til kjøtt kan være aktuelt. Men politikerne må snakke med tydeligere stemme: Kjøttbransjen må ikke fredes lenger – det trengs tydeligere økonomiske grep for en vridning til mer plantebasert konsum og produksjon. Det haster for klimaet, miljøet og dyrene, sier Martinsen.

– annonse bottom –