Kan søke om erstatning for tap av husdyr

Foto: Pixabay
– annonse top –

Fristen for å søke om erstatning for tap av husdyr til fredet rovvilt er satt til 1. november.

Det melder flere av fylkesmennene rundt omkring i landet. Søknadene må sendes gjennom et elektronisk søknadssenter.

Staten erstattar dokumenterte og antatt tap og skader frå freda rovvilt på husdyr. Alle søknader skal leverast elektronisk gjennom Miljødirektoratets database elektronisk søknadssenter. Nye søkarar må først registrere seg som søkar.

– annonse inline –

Alle relevante opplysningar må følge søknaden. Dette er viktig for at fylkesmennene skal kunne vurdere søknaden etter Forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt.

Søknaden må inneholde kart hvor beiteområdet er tegnet inn. En liste over individnummer i besetningen må også foreligge, samt koblingen mellom mor og lam, dødsårsaker samt helse- og sykdomsinformasjon.

– annonse bottom –