Kan slakte over 18.000 grønlandssel

grønnlandssel
Foto: Kjell Arne Fagerheim | Havforskningsinstitutet

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å bevilge 1,75 millioner kroner i tilskudd til selfangstnæringen i 2021.

Tilskuddet skal bidra til at størst mulig del av totalkvoten blir tatt, og at selfangstnæringen skal kunne skape størst mulig verdier basert på råstoff fra sel, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

– annonse artikkel –


Målgruppa for ordningen er rederi og mottak for selprodukter. Det er 250.000 kroner i grunntilskudd til hvert fartøy som oppfyller kravene, og i tillegg et fangstavhengig tilskudd som blir fordelt til deltakende fartøy basert på tall dyr som blir fangstet. Det kan tildeles maksimalt 1 millioner kroner i fangstavhengig tilskudd per fartøy.

I tillegg blir det foreslått å sette av 250.000 kroner til selmottak. Beløpet blir delt på deltakende mottak og tallet kjøpt dyr.

Det er fastsatt en kvote på 11.548 grønlandssel som er et år og eldre i Vesterisen, og 7000 grønlandssel i Østisen. Fangstperioden er fastsatt til 1. april – 30. juni i Vesterisen, samt 1. mars – 31. mai i Østisen.

Det er Fiskeridirektoratet som administrerer ordningen og utbetaler tilskuddene. Fartøy som ønskjer å delta i årets fangst må søke Fiskeridirektoratet region Nord om dette, mens søknadsfristen for tilskuddordningen er satt til 5. mars.

– annonse nede –