Kan skyte 16 jerv i dette fylket

Jerv ved fangstbås. Foto: Lars Ove Fjelldahl / Fylkesmannen i Nordland)
– annonse top –

Rovviltnemnda i Nordland tillater at 16 jerv, hvorav åtte tisper, kan skytes gjennom statens kvote for lisensfelling. Det er åpnes ikke for jakt innenfor prioriterte forvaltningsområder for jerv i Nordland.

Fylkesmannen i Nordland melder at de første åtte jervene på kvota er felles for alle jaktområder utenfor prioriterte yngleområder for jerv. Fem dyr av kvota er allerede felt på skadefelling. Det vil si at det ved jaktstart er tilgjengelig tre dyr felles for alle jaktområder.

Dersom denne første delen av kvota blir felt, kan Fylkesmannen i samråd med rovviltnemnda tildele dyr fra resterende kvote til mindre fellingsområder ut fra hvor det er felt jerv, skadesituasjonen på rein og sau til jerv, bestandssituasjonen for jerv og føringer i forvaltningsplanen.

– annonse inline –

Nye virkemidler

Klima- og miljødepartementet har åpnet for bruk av fast montert kunstig lys ved åpejakt på jerv og bruk av viltkamera med MMS-funksjon i kombinasjon med fellevarsler for tilsyn med jervbås.

Grenseområdene

Som følge av en samarbeidsavtale mellom rovviltnemdene i region 7 og 8, vil følgende område i Nordland omfattes av vedtak om kvote for lisensfelling i Troms:

Fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hele Evenes kommune og den delen av Narvik kommune som ligger nord for Rombaken. Fra Rombaksbotn går grensa langs Rombakselva opp Norddalen og følger bekken som kommer fra Brudeslørvatnet helt opp til Ofotbanen krysser denne, fra dette punkt går grensa langs Ofotbanen til svenskegrensa. Lisensfelling av jerv i dette området administreres av Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Fylkesmannen i Nordland har publisert detaljerte opplysninger om jervejakta på egne hjemmesier.

– annonse bottom –
KildeFylkesmannen i Nordland