– Kan ikke miste flere gauper

gaupe vinter
Gaupe. Foto: Colourbox
– annonse top –

– Årets gaupejakt er uforsvarlig. De siste årene har det blitt skutt så mange gauper at vi ikke kan miste så mange flere.

Det sier fagleder i Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes, i en kommentar til organisasjonens egne hjemmesider.

– annonse inline –

Han viser til at gaupebestanden for syvende år på rad er langt under målet som Stortinget har fastsatt. Likevel skal til sammen 54 gauper felles i vinterens gaupejakt, som startet 1. februar.

– Det er helt uakseptabelt at 54 gaper nå skal felles. I altfor mange år har gaupene vært utsatt for hard avskyting. Vi kan ikke fortsette å skyte ned så store deler av bestanden vår. Fortsatt ligger bestanden et godt stykke under bestandsmålet. Bestanden må nå få bygge seg opp, sier Håpnes.

Han mener at situasjonen for de norske gaupene har gått fra vondt til verre de siste årene, og mener at kvotene er for store i de regionene der det åpnes for jakt. Det fører til at regioner som ligger under målet ikke får påfyll av gauper fordi det ikke er overskudd i naboregionene.

– Det er bra at det ikke åpnes for jakt i region fire, fem, syv og åtte, men det skulle bare mangle. I disse områdene er bestandene så svake at jakt ville vært fullstendig uforsvarlig, sier Håpnes.

Han minner om at det siden 2009 har vært en dramatisk nedgang i den norske gaupebestanden. Fra 92 til 55 familiegrupper. Nedgangen kunne vært enda større, om det ikke hadde vært for at nye dyr kommer inn fra Sverige – som har en langt større bestand. Sverite hadde i fjor 202 familiegrupper og 1.189 gauper.

Det har ifølge Naturvernforbundet vært for høye kvoter på gaupe i mange regioner gjennom mange år. Håpnes mener at situasjonen er meget alvorlig, og oppfordrer rovdyrnemndene rundt omkring i landet om å bidra til at det nasjonale bestandsnivået kan nås.

– annonse bottom –