– Kan ikke dekke lekeområder med plast

Bildet er tatt av Hebi B. fra Pixabay
– annonse top –

– Vi kan ikke dekke lekeområdene til ungene våre med plast. Vi frykter at det vil være til stor skade både for naturen og barns helse, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Uttalelsen kommer etter at Naturvernforbundets landsstyre i helgen vedtok en bekymring for utviklingen i bruk av kunstige plastmaterialer i uteområder. Uttalelsen ble imandag oversendt til kulturministeren, klima- og miljøministeren, helseministeren og familieministeren.

– Vi er bekymret for hvordan bruken av kunstige plastmaterialer på kunstgressbaner, lekeplasser, barnehager og i skolegårder påvirker natur, miljø og mennesker, og da særlig barn. Det er sterkt bekymringsverdig at barns naturlige lekeområder og lek med pinner, kongler, stein og biller erstattes av kunstige miljøer uten biologisk mangfold, sier Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

– annonse inline –

Mykt underlag

Plasten som brukes på kunstgressbaner og i fallunderlag kommer i stor grad fra kasserte bildekk. Denne plasten inneholder tungmetaller og andre miljøgifter, som lekker ut ved slitasje og transporteres via vannveier og blandes i sedimenter. Plasten forurenser også jordsmonn og sprer miljøgifter i nærmiljøet, opplyser Naturvernforbundet.

– Det er all mulig grunn til å være bekymret for denne plastens påvirkning på helsen til barn som er i nær berøring med den helt fra de er små. Vi vet for lite om skadevirkningene, derfor er det bekymringsverdig at føre-var-prinsippet er lagt til side. Vi har blant annet undersøkelser som viser at miljøgifter fra plasten tas opp i meitemark og hemmer veksten deres, sier Ask Lundberg.

Støtdempende matter
Naturvernforbundet poengterer at det de bruken av av støtdempende matter av plast på lekeplasser øker, både i barnehager og på skoler. Det kunstige dekket brukes stadig oftere på hele utearealet. En undersøkelse gjort av Private Barnehagers Landsforbund (PBL) viser at nesten seksti prosent av deres barnehager har gummidekke i sine områder.

– Vi ser nå at flere barnehager har begynt å anlegge uteområder som bare består av gummi og plast. Kunstig underlag bør unngås i barnehager fordi barn oppholder seg på og bruker materialer på andre måter enn voksne. De sitter, ligger og kommer i nær kontakt med underlaget, og veien er kort fra hånd til munn. Det er derfor bekymringsverdig at vi nå ukritisk bygger flere plastunderlag når vi vet så lite om hvordan dette potensielt kan påvirker helsen på sikt, sier Ask Lundberg.

Naturvernforbundet anbefaler å bruke naturlige alternativer i stedet for plastdekke.

– Det finnes mange og gode alternativer til plast. Man kan lage fallunderlag av sand, bark og gress, naturlige og sunne materialer som vi mennesker har brukt i lange tider, sier Ask Lundberg.

– annonse bottom –